Varroakontroll med värmebehandling

Översättning från: https://scientificbeekeeping.com/a-test-of-thermal-treatment-for-varroa-part-1/

Summering: På marknaden finns flera system för att behandla kupor med värmebehandling, genom att värma hela kupan med eller utan förhöjd luftfuktighet eller ta ut yngelramarna och enbart värma dem. Eftersom Varroan är känslig för värme börjar de få problem vid temperaturer över 38 grader C medan bina klarar tillfälliga ökningar bättre. Forskningen visar dessvärre att det behövs temperaturer runt 41-42 grader under relativt lång tid, för att få tillräcklig effekt på kvalstren, vilket är farligt nära vad bina klarar utan att ta skada. Konsekvensen är att man måste styra temperaturen väldigt noga och dessutom hålla den stabilt under lång tid vilket är både arbetsamt och väldigt svårt. Typiskt minst tre timmar vid 41-42 grader per kupa.

Se hela artikeln översatt under “intressant forskning – varroakontroll med värmebehandling”. För originalartikeln följ länken ovan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: