Tips & Trix

Beräkna bistyrka

Läste igenom en gammal Bitidning från 2014 och hittade detta tips hur man kan skatta hur mycket bin, foder, yngel och pollen man har. I artikeln använde de en åttadelad ram och räknade delytor. Rent konkret kan man använda siffrorna och direkt uppskatta hur många hela eller halva ramar man har och därmed antal.
Om LN ramen är full:
880 bin
ca 2800 yngel per sida
0,9 kg foder
280 gr

På så sätt kan man snabbt få en överblick i bistyrka och matförråd. Hela artikeln i 2014:11/12 sid15