2021

Målet för 2021 är att invintra ca 10 samhällen, därutöver några testsamhällen. Vi ska sträva efter att alla samhällena är snälla och produktiva. Vi ska försöka klara varroan utan några syrabehandlingar.