Invintring på Ljunghonung

Invintra på Ljung
Den allmänna åsikten är att ljunghonung innehåller för mycket antioxidanter och mineraler och kommer leda till utsot och därför ska all honung bort. Eftersom ljunghonung är eftertraktad och genererar betydligt bättre betalt än vanlig honung så kan man undra om en del av anledningen möjligen ligger där?
Nå, är utsot månne något hittepå? Nejdå, eftersom bina måste hålla sig tills de kan flyga så kommer tarmen förr eller senare att bli full och händer det innan de hinner rensningsflyga blir det utsot vilket givetvis inte är bra för bina.
Vad säger vetenskapen då kan man undra. Jo, till att börja med går det åt väldigt lite mat för bina att hålla värmen i klotet, ca 1 kg i månaden (1), (5) så det är inte vinterklotet som ger ev utsot eller gör så bina svälter utan det är när yngel tillsättningen sker. Därför är det viktigt att bina inte startar den för tidigt för då går foderbehovet upp och bina får problem. För att undvika detta är det viktigt med bra ventilation från botten (2) så bina inte luras att släppa klotet för tidigt och börja med ynglet. När det väl är igångsatt har bina inget val eftersom ynglet kräver högre och konstantare temperatur med ökad foderbehov och större risk för utsot.
Finns det någon som invintrar på Ljung och som har riktig erfarenhet? Jodå det är mycket vanligt på de Brittiska öarna (3,4) där tex Chainbridge honey har ca 2000 kupor som invintras på Ljung och Murgröna.
Analyser av pollen från Ljung visar att de är rika på essentiella aminosyror (6) och pollen från Erica innehåller alla essentiella aminosyror (7) som bina behöver (arginine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan and valine).

Hur gör vi då? 2020 var ett riktigt ljungår och vi hade fullt av Ljung i alla kupor så vi lät dem behålla 4-5 ramar ljung och fyllde på med socker. I mars gav vi dem ytterligare ett par ramar som drivfoder och alla nio kupor klarade vintern galant utan tillstymmelse till utsot. Skulle vi invintra på 100% ljung? Troligen inte då vi är liite giriga och vi skulle nog låta dem få en del ljung och byta ut en del mot annan honung. Vi kommer däremot skaffa mer erfarenhet genom att testa med mer Ljung på något samhälle för att se hur det går
Sammanfattningsvis: Det går utmärkt att ge bina några ramar med ljung men viktigt att se till att yngelsättningen inte börjar för tidigt. Alltför täta kupor med dålig ventilation ger troligen problem. Avslutningsvis vad tycker Biet Berta? “All honung är gott, mums.”

(1) Åke Hanssons bok, sid 328 för beräkning av foderåtgång
(2) Jano’s krönikor i bitidningen 2017
(3) https://www.chainbridgehoney.com/blog/articles/beekeeping-in-winter-january-2021/
(4) https://www.conwybeekeepers.org.uk/new-beekeepers/heather-honey/
(5) Jano’s blogg kapitel övervintring
(6) Di Pasquale G, Salignon M, Le Conte Y, et al. Influence of pollen nutrition on honey bee health: do pollen quality and diversity matter?. PLoS One. 2013;8(8):e72016. Published 2013 Aug 5. doi:10.1371/journal.pone.0072016
(7) de Groot AP (1953) Protein and amino acid requirements of the honey bee (Apis mellifica L.). Physiol Comp Oecol 3: . pp. 197-285.