Skattning

Skattning-honungen är min

Skattning tillhör den trevligaste och kladdigaste delen av biskötseln – inget smakar så gott som nyslungad honung. När vi började med bin gillade jag inte ens honung men när jag fick smak nyslungat direkt från kupan blev det annat ljud i skällan.

Många biodlare skattar bara 2-3 ggr per år men vi plockar ramar kontinuerligt ur kuporna när vi gör våra vanliga kontroller – 1 gång i veckan under maj-juni och varannan vecka resten av sommaren.
Eftersom allt hör ihop inom biskötseln så påverkar även hur man skattar hur bina kommer må längre fram och hur invintringen ska gå och därmed i vilket skick bina startar upp nästa säsong.
Om man kontinuerligt tar ut ramar och förvara i täta plastlådor så ger det följande fördelar
1. Man minskar risken för svärmning (3)
2. Man har kontroll på vilken honung man får in (tex i år fick vi mörk bärnstensfärgad hallonhonung som vi slungade separat och kan sälja dyrare)
3. Man riskerar inte att sitta med 20 ramar stenhård rapshonung (lärde vi oss den hårda vägen för några år sedan)
4. Man har kontroll på att bina alltid har rätt mängd mat så de sätter yngel och jobbar hårt
5. Man slipper tunga lyft (en full skattlåda är inte lätt)
6. Arbetet blir mindre slitigt när man ska kolla yngellådan för varroautskärning och svärmningstendenser eftersom vi oftast behöver bara en skattlåda och den är sällan helt full.

Skulle det någon gång bli dåligt med mat så de behöver stödmatning stoppar vi bara tillbaks några ramar så slipper vi kladda med socker som sen kan förväxlas.
När det sen blir dags för invintring så fyller vi på med ramar så de har 7-12 kg honung och fyller på med socker till totalt 17-18 kg foder. Eftersom vi har kontroll på honungen vet vi att det inte är vare sig raps eller cementhonung vi ger dem – ljung är vi inte oroliga för tvärtom (1). Då vet vi att de har ett bra immunförsvar(2) och kommer klara vintern på optimalt sätt

referenser
(1) Artikel invintring på Ljung
(2) Artikel invintring på Honung
(3) Jano’s biartiklar och blogg