Myrsyra i augusti och oxalsyra i december – därmed basta

Vi upplever att strategin mot Varroa är aningens spretig där det kommer olika bud från alla möjliga hål. Myrsyra är bäst men då ska det vara korttidsbehandling, nej långtid ska det vara. Den ska ges i juni, juli eller augusti eller kanske alla tre månaderna? Sen ska det vara oxalsyra i december och det begriper jag inte alls för om man tänker hur utvecklingen ser ut för Varroa med en explosion juni-juli och sen står det stilla fram till mars april blir det obegripligt att behandla med oxalsyra i december. Det innebär ju att vinterbina har fått dras med varroan och redan är försvagad så det är kört om man har mycket varroa i december. Och har man ingen eller lågt antal varroa så är det en onödig behandling.

Utveckling av bin och Varroa i obehandlat samhälle

Hur som helst jag hittade en studie (1) där de jämförde myrsyra och oxalsyra. Studien gjordes med 10 kupor som fick oxalsyra, 10 fick myrsyra och 10 kupor som kontrollgrupp, dvs obehandlat. Ingen annan behandling som drönarutskärning utfördes. Testet pågick en säsong och resultaten var lite överraskande att myrsyran hade liten effekt och gav fler förluster än tom de obehandlade samhällena, vilket antyder, skriver de i studien, att myrsyra är en faktor vad gäller drottningförluster. Man får dock notera att temperaturen var lite låg när behandlingen började eftersom det var på våren. Oxalsyran halverade varroan från 4% till 2%. De obehandlade samhällena visade stadigt ökande varroa tills det plötsligt gick ned under högsommaren. Anledning? De svärmade i hög grad! Kan möjligen vara så att svärmning också utlöses av för hög varroanivå i kupan. De använde en något svagare dos myrsyra eftersom myrsyra kan orsaka drottningdöd i för hög dos. Oxalsyran gjordes tre behandlingar på rad och det var först då som den goda effekten kom. Själva använder vi mjölksyra, om vi behöver behandla, eftersom den är okontroversiell inom livsmedelshantering samt är tämligen snäll mot bina. Även där kan man behöva upprepa behandlingen även om vi har klarat oss med en behandling de få gånger vi behövt extra behandling utöver Varroafällan.
God läsning för den som vill lära sig mer.
referenser

. (1) https://www.beeculture.com/comparing-mite-treatments/