Introduktion

introduktion
Man hör ofta att frågar man 10 biodlare får man 11 svar- och uppenbarligen finns det många olika sätt att hantera bina. Men, vi tror ju att det ofta finns ett optimalt sätt som ger starka friska bin som därmed producerar bättre. Och det vill vi ju alla ha, eller hur? När vi gick kursen för en 8-10 år sedan fanns en hel del regler som bara var självklara-de behövde inte motiveras. Eftersom vi var nybörjare ifrågasatte vi inget men när vi nu har fått egen erfarenhet och läst på lite har vi börjat fundera om vi verkligen sköter bina på ett för bina optimalt sätt. Och ju mer vi ifrågasätter desto mer verkar det vara en blandning av åsikter, gammal tro och kunskap som till viss del är utgången. Vi tänker därför titta lite närmare på våra vanligaste dogmer och ta ett holistiskt grepp-vi går igenom vad som är gängse uppfattning, senaste forskningsresultat och slutligen vad Biet Berta tycker😉. Vi kommer gå igenom gamle Bi Bertils 10 budord, god läsning för den som är öppen för nytänk.
Invintra på honung eller socker
Invintra på Ljung
Invintra på en eller två lådor
Vinterventilation
Rökpusten
Varroa bekämpning
Svärmning
Skattning
Syra användning
Friparade drottningar ger arga bin