Augusti – Ljung

Ljung (Calluna vulgaris), även kallad höstljung, är en starkt förgrenad dvärgbuske. Den är en av de vanligaste och individrikaste arterna i Norden.

Ljung är landskapsblomma i Västergötland, och är en av Skottlands och Norges nationalblommor. Ljungplantan kan bli upp till omkring 25 år gammal, och man har iakttagit mer än femtioårig ljung. I de täta bestånden på en hed uppstår därför luckor efter avdöende individer, men de fylls av snabbt växande fröplantor. På detta sätt tar ljungen även nya områden i besittning. Blomningen börjar i sista veckan av juli och första veckan i augusti, och varar i ca 6 veckor.

Ljungens bark innehåller garvämne; dess rötter är ett starkt korgflätningsmaterial. Den har visat sig lämplig till växtfärgning av bruna, gula och röda nyanser. Blommorna är genom sin talrikhet en viktig näringskälla för biet, som ur dem bereder en mörkgul honung med kraftig smak. Ljungblommorna ger även pollen.

Ljunghonung är geleartad (även kallad tixotropisk).

I Sverige finns även en annan sorts ljung. Klockljung förekommer upp till Värmland.
Den börjar blomma redan under högsommaren.

Intressant är att honung från klockljung är den som håller sig flytande längst. Den är alltså inte tixotropisk.