Jan-april

Härligt surr 24e feb

Alla samhällen har överlevt men med lite olika resultat, precis som vanligt. Ett samhälle var utan drottning så det slog vi ihop med ett annat – finns inget annat att göra i april. Vi låter de flesta samhällen göra stilla byten och risken med det är att bytet sker för tidigt vilket hände med ytterligare ett samhälle. Vi får se om den nya drottningen går fram i mitten av maj. Gott om mat i alla samhällen men tyvärr var det så kallt i mars att vi aldrig hann ge honungsboost när det som bäst behövdes. Vi tryckte hur somhelst ner en ram i varje samhälle i slutet av mars.
2022 var ett år då vi hade svårt att få drottningarna parade men som tur var gjorde vi några extra så i slutändan räckte de precis.
Honungsresultatet i topp och vi har fått tillräckligt så att vi i år har kunnat invintra på ren honung samt att vi fått bra med honung för egen del. Bästa beslutet någonsin då invintringen var en dröm – tänk att slippa allt sockerslabbande!
Lite missar gör man ; tex flyttade vi några kupor från Kungsbacka för att vi hellre ville ha hallon än raps. Men det resulterade i att vi missade 25 kg raps och vi fick stödmata några ramar med honung eftersom hallonen kom några veckor senare. Ett bra ljungdrag i vår skogsgård avslutade året på topp där snittet på våra produktionskupor låg på drygt 70 kg. Ett samhälle fick plötsligt problem med mycket Varroa i augusti så där gjorde vi en akut myrsyrebehandling. Drottningen tålde inte behandlingen utan samhället blev drottninglöst – det är också skälet till att vi inte gillar myrsyra.
Vi har ett Ljungtest på gång där vi invintrar på ren ljunghonung – ser bra ut i den kupan än så länge. Får vi hoppas att samhällena mår bra i vår.