Juni

I vår hembigård var det höstraps i år med blomning i slutet av Maj och första veckan i Juni vilket gjorde att vårhonungen (Lönn, Oxiel och fruktträden) uteblev – bina flög hellre 2 km till rapsfälten än tog Lönnen 2 m från kupan. Vanligtvis brukar det vara vårraps de går på men iom att det kom några veckor tidigare blev det istället ett hallondrag vi aldrig sett förut. I skogsgården räcker försommarnektaren nätt och jämnt till att föda bina och som vanligt blev hallondraget det första och viktigaste draget. Kom igång sista veckan I juni och där blev en 40-50 ramar från våra tre producerande samhällen. Drönarutskärningen är nu avslutad och samtliga samhällen har nära noll i nedfall vilket innebär att vi inte behöver göra några andra behandlingar alls. Vi har dock två samhällen som bytte drottning i slutet av maj och där blev det dåligt med drönarutskärning så dessa får vi hålla koll på och behandla vid behov. Inga svärmar alls, varken egna eller andras, men 3-4 samhällen hade tänkt svärma så dessa fick vi dela på. Nu låter vi bina ha fem ramar i skattlådan resten av sommaren och så kollar vi bara varannan vecka tills eventuellt ljungdrag kommer igång. Vi har redan samlat ihop nog med honungsramar så att vi kommer kunna vintra in på enbart honung i år. Ett par aha upplevelser även i år BI-drar till bättre förståelse så vi kan jobba än mer effektivt kommande år;
1. Drönarramen ger en indikation på hur samhället mår vilket gör genomgången ännu snabbare. Ett harmoniskt och starkt samhälle bygger ut delarna efterhand och lägger kontinuerligt nya drönarägg. Ett sådant samhälle har en fungerande drottning, är starkt och tänker inte svärma. Då tittar man lite snabbt igenom övre lådan.
Slutar de däremot lägga ägg i drönarramen är det fara å färde – de kan vara utan fertil drottning eller tänker svärma. Då rår man kolla noga efter drottning, drottningceller och yngel för att förstå vad som är på gång. När det börjar närma sig slutet på drönarsäsongen ser man det genom att de antingen lägger honung eller arbetarägg i ramen och då tar man bort ramen. Brukar ske runt midsommar.
2. Vi har länge undrat varför man ofta ser täckt yngel på 2/3 av ramen och sen lite mindre larver eller ägg längst upp. Drottningen borde väl lägga alla ägg samtidigt kan man tycka. I år såg vi hur de gör – de fyller den övre delen med honung innan äggen läggs vilket gör att honungen finns nära och därmed snabbt kan omvandlas till larvföda. När honungen använts upp kommer drottningen tillbaks och så lägger hon resterande ägg i de nu tomma cellerna. Detta gör det enklare att leta upp en ram med spätt yngel för avläggare – hittar man en ram med honung upptill har äggen precis lagts eller så kommer de strax läggas.

vinterhonungen förvaras i backar
nymärkt drottning
rött pollen från Lupiner