2020

Vi vintrade in 9 samhällen i slutet av augusti. Eftersom vi hade mycket lågt Varroanedfall gjordes ingen behandling överhuvudtaget, vare sig myrsyra eller oxalsyra. Dessutom vintrade vi in på Ljunghonung eftersom vi fått massor av ljung som är fantastisk bimat. Vi lät dem behålla 5-6 kg ljung och fyllde på med 12 kg socker. Enligt gängse metoder borde detta leda till katastrof med döda samhällen och/eller utsot. Gå till flik 2021 om du vill veta hur det gick.