Invintring på honung

Invintra på honung eller socker

Vi börjar med följande citat
“The best food for feeding bees in the winter is, of course, the one they make for themselves: their own honey.” (1)
Egentligen är det självklart att den bästa födan för bin är honung så det är konstigt att det ska behövas en diskussion om detta, men när man gör en sökning så får man upp massor av olika åsikter. I huvudsak följande:
1. Honung är giftigt för bin så den måste tas bort inför vintern
2. Socker är bättre vintermat än honung så all honung ska tas bort
3. Socker är lika bra som honung och en del honung kan vara farlig för bina så all honung ska tas bort.
Några bevis i form av vetenskapliga studier har jag inte hittat som stöd men många hävdar sin mångåriga erfarenhet. Någon försökte sig på en förklaring som gick ut på att socker innehåller all näring som bina behöver, dvs sockerarter. Då har man inte förstått skillnad mellan energi och näring, socker är energi men näring är allt annat som också behövs dvs mineraler, vitaminer osv. För egen del tror jag att det först som sist grundar sig i att vi helt enkelt vill ha honungen och försöker dämpa vårt dåliga samvete med att socker är jättebra.

Påstående 1 och 2 är så befängda att jag inte tänker ödsla mycket tid på dessa förutom att konstatera att bina funnits i minst 50 miljoner år – skulle de då ha utvecklat en mat som sakta tar död på dem men är supernyttig för oss människor? Kamikazepiloter alltså men rätt dåliga sådana eftersom de inte lyckades förrän vi människor gav dem en hjälpande hand.
Och handen på hjärtat är det någon som verkligen tror att honung skulle vara dödligt (giftigt) för bina?

Påstående 3 är inte lika lätt att avfärda för visst är det möjligt att det skulle finnas något som funkar lika bra och det är sant att viss honung kan bina inte använda på vintern, rapshonung och cementhonung kristalliserar så hårt att det behövs vatten för att lösa upp dem. Och vatten har de inte tillgång till på vintern så det går inte. Men giftigt är det inte då raps funkar utmärkt som drivfoder på sommaren. Ljung och bladhonung hör inte till denna kategori och det kommer i senare inlägg.

Låt oss gå över till vad vetenskapen säger:

Första studien (2) har jämfört livslängd på bin som matas med honung som baseline (eftersom det är bäst), sockervatten, inverterat socker och sen olika inblandningar i sockervatten för att tillföra proteiner. Föga överraskande gav honung bäst livslängd och inga skador på biet medan olika substitut förkortade livslängden och gav invärtes skador. Inverterat socker var minst dåligt men bara om den gjorts med enzymer (som bina gör) men om inverteringen gjorts med syra var den rent skadlig för bina med avsevärt förkortad livslängd.
Andra studien (3) visar hur biets matsmältningssystem påverkas av olika dieter och honung var återigen bäst medan socker gav förändringar/försämringar i genernas funktion och sämst var i det fallet majssirap. Tredje studien (4) är i mina ögon det som mest borde få alla att haja till – många av oss vet att det finns mjölksyrabakterier i färsk honung men den dör när honungen kommer upp i sockerhalt. De ämnen som mjölksyrebakterierna producerar blir dock kvar i honungen, dvs olika syror och andra bakteriedödande ämnen och används som binas immunförsvar. Mjölsyrabakterierna finns ju i binas magar så då skulle man kunna tro att de skulle fungera även med sockerdiet men så är inte fallet – enligt Tobias Olofsson, som forskat på binas mjölksyrabakterier, ger en ren sockerdiet ingen tillväxt av bakterierna och därmed avsevärt försämrat immunsvar. Tar här med en artikel som stod med i bitidningen så långt tillbaks som 2013 men söker man på Tobias Olofsson kan man läsa mer om hans forskning.

Sammanfattningsvis, bin överlever på socker men de lever kortare, genernas fuktion försämras och de får sämre immunförsvar så de blir känsligare för sjukdomar och parasiter. Att de ändå överlever på socker får nog tillskrivas att de är en väldigt stark organism som överlever trots människans ingrepp – inte tack vare.
Våra egna erfarenheter med att övervintra med honung ger friska bin som producerar fantastiskt bra – mindre än 50 kg från en kupa hör till ovanligheterna. Så för vår del är det en no-brainer att invintra åtminstone delvis på honung för skörden är tillräckligt stor så det räcker till både oss och bina. De gånger vi av dumsnålhet/dålig skörd snålat med honungen har det straffat sig med sämre utveckling och dålig skörd året efter. Inga vinterförluster sedan vi började med denna princip för 6-7 år sedan.
Sist men inte minst – citatet i början kommer från Dadant som har sålt biredskap i 150 år. Där kan man tala om beprövad erfarenhet!!
Biet Berta håller för övrigt helt med familjen Dadant.
referenser
(1) https://www.dadant.com/learn/feeding-bees-in-the-winter/

(2) http://www.resistantbees.com/fotos/estudio/feeding.pdf.

(3) https://www.nature.com/articles/srep05726.
(4) https://dokodoc.com/bitidningen-giftfritt-pollen-och-nektar-r-bst-kunskap-basera.html

(5) “The presence of fresh nectar and pollen has a positive effect on the development of the bee brood, and thus the strength of honey bee colonies and their subsequent productivity (Mladenovic et al., 1999).