Bertil biodlares budord

Invintra på honung eller socker
Invintra på Ljung
Invintra på en eller två lådor
Vinterventilation
Rökpusten
Varroa bekämpning
Svärmning
Skattning
Syra användning
Friparade drottningar ger arga bin