Varför blir en drottning drottning?

Bläddrade i en gammal bitidning och då poppade en artikel upp som förklarade vad det är som gör att drottningar blir drottningar, många tror att det är drottninggelen som är orsaken. I själva verket verkar det inte vara vad ynglen får att äta som gör att de blir äggläggande utan istället vad de inte får, dvs arbetargelen. I artikeln redogör man för forskning som gjorts som tydligt visar att de yngel som får ämnen från arbetargelen inte utvecklar fortplantningsorganen även om de matats med drottninggelen, se novembernumret 2017 för hela artikeln.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: