Man lär sig av sina misstag

Ofrivilligt Varroatest
Vår granne brukar säga att “man lär sig av sina misstag och det är därför han kan så mycket”. Den kommentaren är ju lite kaxig men samtidigt sann för många upptäckter har ju faktiskt gjorts pga ett misstag. Här ska jag redovisa ett högst ofrivilligt Varroatest som har gett lite praktisk kunskap i hur Varroa beter sig och hur man kan/bör tolka nedfallen av kvalster på nedfallsbrickan. Vi kontrollerar nedfallet noga samt utför drönarutskärning varje vecka under yngelperioden. Därefter håller vi koll varannan vecka fram till invintringen och avgör på det viset om någon ytterligare behandling behöver göras och vanligtvis är nivåerna låga/obefintliga och därmed görs inga syrabehandlingar alls.
I år såg alla samhällena bra ut med i princip noll nedfall i början på Juli och fortsatte så ända till början av augusti då plötsligt två samhällen uppvisade dramatiskt ökande nivåer (3-5 per dag). Ett av samhällen så pass mycket att vi tvingas göra myrsyrebehandling, vilket vi ser som ett misslyckande då vi inte behövt myrsyra på 5-6 år.

relativt högt kvalsternedfall, 30-40 st på 10 dagar

Vi gick tillbaks till våra anteckningar för att försöka förstå vad som hänt och där stod det svart på vitt; Båda samhällena gjorde stilla byte i maj/juni så vi tog bort drönarramarna och vi har alltså inte reducerat kvalsternivån på dessa två samhällen. Alla andra samhällen har idag nära noll nedfall medan dessa två har betydligt högre nedfall och den som har kritisk nedfallsnivå skaffade sin drottning tidigare än det andra samhället och har därför gett kvalstren längre tid på sig att föröka sig.

Praktisk lärdom
1. Drönarutskärning som görs under 5-6 veckor i maj/juni är enormt effektivt för att hålla Varroan på så låg nivå att vanligtvis inga andra behandlingar behövs.
2. Får man ett stilla byte i maj/juni bör man göra mjölksyrabehandling strax innan nya drottningen börjar lägga ägg för att ta ner nivån (alla kvalster sitter då på vuxna bin).
3. Även från en låg nivå av 100-200 kvalster i maj kan ett samhälle (utan behandling) nå tröskelvärdet på en säsong då det blir kritiskt att överleva nästkommande vinter.
4. Nedfallsnivån räcker inte som mått på kvalsternivån i ett samhälle som inte är äggläggande. Gissningsvis lever kvalstren längre när de inte fortplantar sig och det blir då inga nedfall. Man bör således alltid göra mjölksyrabehandling på sådant samhälle, eller möjligen skakprov (detta kan vara ett tillfälle när skakprov är mer tillförlitligt).
5. När sen drottningen börjar lägga ägg kryper i princip alla kvalster in i cellerna och vi får fortfarande inget nedfall för att sen explodera när gammelkvalstren kryper ut och dör.
6. Samma scenario gäller för svärmar – så fort de sitter på ramar bör en mjölksyrabehandling göras.

För vår del blir det att ändra lite på vår plan för behandling av Varroa så att om vi inte kan göra drönarutskärning så blir det automatiskt en eller två mjölksyrabehandling.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: