Förberedelse för invintring

18 aug. Vi började göra förberedelse för invintring vilket innebär koll av Varroa, räkna honungsramar (får bli 5 fulla plus det som finns på yngelramarna) och flytta ner till övre yngellådan som nu kommer bli deras matförråd samt byta bort eventuella fula ramar mot nya utbyggda sådana. Vi rekommenderar inte att ge outbyggda ramar så här års då det kostar värdefull honung att bygga ut dem, bättre att låta dem bygga på försommaren då det finns obegränsat med mat. Därför byter vi även ut alla outbyggda ramar mot fina utbyggda ramar, gärna med lite honung eller pollen.
3 av samhällena har låg Varroa (ca 1 nedfall per dag) och där gör vi ingen behandling överhuvudtaget (varken myrsyra eller oxalsyra). Det fjärde har av någon anledning betydligt mer Varroa än alla de andra (reinvasion?) och där får vi lov att göra myrsyrebehandling vilket är ett misslyckande (vi har bara gjort myrsyrebehandling 1 gång tidigare under alla år och vi har som mål att inte använda starka syror (läs myr- och oxalsyra).
Vi hann med 4 samhällen som nu bara ska ha lite socker så vi kommer upp till ca 18 kg foder, dvs 12 kg socker. Eftersom det inte verkar bli någon Ljung i år kan vi inte ge mer än 5 ramar per samhälle – vi hade siktat på ca 8 ramar med honung.

Märkt fin drottning på ram med nydragen honung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: