Vårbestyr i bigården

Hassel och Al har redan börjat blomma och så snart temperaturen tillåter kommer bina att börja samla in pollen. Då är det dags att ta tag i vårgenomgången vilket vi för vår del gör en varm dag i början av mars. Såg vi till att fick bina tillräckligt med mat (minst 15 kg) samt invintrade på två lådor är det ingen panik utan vi kan lugnt vänta in en rikgit go varm vårdag.
Vi brukar använda en extra botten och lyfter av lådorna och ersätter den gamla botten med den nya fräscha. Den gamla botten städar vi ur från gamla bin och tvättar av om det behövs och använder den sen till kupa två osv. Har bina haft lite utsot ersätter vi också smutsiga ramar samt ersätter dem med nya ramar med fräscht vax. Vi vintrade in på tre lådor så vi kommer ta bort den nedre och låter den övre samt matlådan bli de nya yngelrummen. Vi kommer troligen ha mycket honung över och det som vi inte behöver till bina kommer vi slunga och därmed få nyslungad flytande honung att erbjuda i maj. I övrigt är det viktigaste att sätta in varroabrickan så vi kan börja kontrollera kvalsternivån som vi hoppas ligger under vårt tröskelvärde på 15 nedfall i veckan. Skulle någon kupa ligga lite högt gör vi isf en mjölksyrebehandling. Vi kontrollerar Varroanivån varje vecka och fram till slutet av april är det enda saken att tänka på men någon gång öppnar vi för att kolla att yngelsättningen går bra och eventuellt byta ut fula ramar. Vi byter bara ramar på våren eftersom det finns överflöd av nektar som bränsle och byggsugna bin. Att se till att byggbina är upptagna är ett bra sätt att undvika tidiga svärmar tillsammans med att se till att de inte sitter för trångt, därav de två lådorna redan från början. På våren kan man också sätta in extra tomma ramar utan ståltråd för att skörda extra vax. Sådana ramar sätter man lämpligast närmast lådornas väggar så de inte börjar lägga yngel i dem.
Skulle något samhälle ha blivit av med sin drottning är det bästa att slå ihop dem med ett annat samhälle så skapar man ett extra starkt samhälle som kommer kunna dra in tidig honung.

Vårrensning

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: