Beräkna Bistyrka

8 sept.

8 delad Kontrollram

Läste igenom en gammal Bitidning från 2014 och hittade detta tips hur man kan skatta hur mycket bin, foder, yngel och pollen man har. I artikeln använde de en åttadelad ram och räknade delytor. Rent konkret kan man använda siffrorna och direkt uppskatta hur många hela eller halva ramar man har och därmed antal.
Om LN ramen är full:
880 bin/sida
ca 2800 yngel/sida
0,9 kg foder/sida
280 gr pollen/sida

På så sätt kan man snabbt få en överblick i bistyrka och matförråd. Hela artikeln i 2014:11/12 sid15. Vår erfarenhet av honungsramar är att de sällan är knökfulla och vi brukar ha 1,3-1,5 kg per ram.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: