Honungens betydelse för mjölksyrabakterierna

1 sept: Forskarna Tobias Olofsson och Alejandra Vasquez var de som hittade mjölksyrabakterierna i binas honungsmagar. Det har visat sig att dessa bakterier är nödvändiga för biets överlevnad av många skäl:
1. De behövs för att bina ska klara av att invertera honungen och få ner vattenhalten
2. De behövs för binas immunförsvar (eller snarare istället för immunförsvar)
3. De behövs för att tillverka bibrödet som larverna matas med.

Å andra sidan är honungen nödvändig för att bakterierna ska föröka sig och frodas då honungen innehåller både energi, proteiner, mineraler, vitaminer dvs allt som bakterierna behöver – bina och bakterierna lever i symbios. När vi tar honungen från bina och ersätter den med socker överlever således inte mjölksyrebakterierna vilket gör att bina får sämre, (eller inget immunförsvar) och de kan inte göra fullgott bibröd vilket gör att larverna utvecklas sämre och blir svagare bin. Kommer skriva mer om ämnet men nedan listar jag ett antal studier som de gjort, gör man en sökning på “tobias olofsson research” kommer mängder med intressanta studier upp.

The lactic acid bacteria involved in the production of bee pollen and bee bread
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3896/IBRA.1.48.3.07

Detection and Identification of a Novel Lactic Acid Bacterial Flora
Within the Honey Stomach of the Honeybee Apis mellifer
https://media1.doktorhonung.se/2021/03/7.-Honey-stomach-bacteria.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: