6 Maj-Krig mot myrorna

Svartmyror brukar vi hitta i nedfallsbrickan och är en osäkerhet ifall de bär bort kvalster vilket därmed ställer till det i beräkningen av hur många kvalster som finns i kupan. Men vi har aldrig hittat dem i kupan och verkar därmed vara rätt harmlösa. Stackmyrorna däremot invaderar kupan och bina verkar inte försvara sig mot dem så vi hade massor i en av våra kupor. Därför gjorde vi denna konstruktion som förhoppningsvis ska stoppa myrornas invasion. Skulle de ändå hitta väg genom petflaskorna kommer vi fylla dem med fett och då var det själva den om de inte ska stoppas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: